Praktikker

Vi samarbejder med lokale virksomheder

Bo og Jobuddannelsen i Horsens har gode erfaringer med samarbejdet med lokale virksomheder om praktikpladser eller optræningsforløb. Vores unge har indlæringsvanskeligheder, og de har problemer med at gennemføre almindelige uddannelser eller ansættelsesforhold. Men i de fleste tilfælde vil det ved at vise særlige hensyn blive et godt forløb, hvor de unges erhvervskompetencer kan komme til udfoldelse, og både den unge og virksomheden får et godt udbytte.

Et samarbejde kan være at stille sig til rådighed som praktikplads for en afklaring af mindst 3 måneders varighed. Såvel Bo og Jobuddannelsen som virksomheden kan standse samarbejdet, hvis det anses for den bedste løsning.

Den unge skal i virksomheden have en kontaktperson, og praktikforløbet skal forberedes godt. Bo og Jobuddannelsen stiller sine faglige kompetencer til rådighed for virksomheden, så samarbejdet kan forløbe så godt og udbytterigt som muligt for alle parter.