Længere forløb

de unges erhvervskompetencer kan komme til udfoldelse

Bo og Jobuddannelsen i Horsens har gode erfaringer med samarbejdet med lokale virksomheder om længerevarende optræningsforløb. Vores unge har indlæringsvanskeligheder, og de har problemer med at gennemføre almindelige uddannelser eller ansættelsesforhold. Men i de fleste tilfælde vil det ved at vise særlige hensyn blive et godt forløb, hvor de unges erhvervskompetencer kan komme til udfoldelse, og både den unge og virksomheden får et godt udbytte.

Et samarbejde om et optræningsforløb har almindeligvis en varighed af 1-2 år. Såvel Bo og Job som virksomheden kan standse samarbejdet, hvis det anses for den bedste løsning.

Den unge skal i virksomheden have en kontaktperson, og samarbejdet om et længerevarende optræningsforløb skal forberedes godt. Bo og Job stiller sine faglige kompetencer til rådighed for virksomheden, så samarbejdet kan forløbe så godt og udbytterigt som muligt for alle parter.