Om indskrivning

Der indskrives efter §91 (kap. 14) samt §167 (kap. 27) i Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats.

En ung som ønskes indskrevet på et erhvervsforløb, skal være berettiget til at modtage uddannelseshjælp med aktivitetstillæg eller ressourceforløbsydelse iht. bestemmelserne i Lov om Aktiv Socialpolitik.

Før der træffes afgørelse om optagelse arrangeres et for besøg og en visitationssamtale, hvor både eleven, sagsbehandler og forældre eller en kontaktperson deltager. Forud for mødet skal der fremsendes relevante sagsakter og beskrivelse om borgeren som ønskes indskrevet.

Vi opfordrer til at sagsbehandler indkalder til opfølgningsmøde hvert halve år. Vi lægger gerne lokaler til.

Der indskrives efter §85 i Lov Om Social Service.