Lovgivning

Eleverne forudsættes omfattet af Aktivlovens §11 eller § 46.

Erhvervstræningen er tilrettelagt efter Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kapitel 10 og 11.

Botræningen er tilrettelagt efter Lov om Social Service § 85.