Værdier

Ordentlighed, Mening, Mestring, Mod

Vi ønsker at skabe støttende og udviklende rammer om de unge i hverdagen. Det er vigtigt for os, at være ordentlige i samarbejdet med hinanden i huset, i forhold til kunder og samarbejdspartnere og de unge.

Vi lægger vægt på at rammerne og arbejdet opleves meningsfuldt af personale og unge. At finde mening i hverdagen og den næste udfordring ser vi som et vigtigt grundlag.

Mestring af det daglige arbejde og det sociale liv giver overskud og mod på nye udfordringer. Også modet til at sige til og fra.

colleagues-indoors-work-in-office-with-laptop-comp-27485BX.jpg
image-of-african-american-woman-using-laptop-while-LEQZJET.jpg
photo-of-joyful-woman-wearing-eyeglasses-smiling-a-8EUXMDJ.jpg
elegant-business-lady-with-digital-tablet-66AHELJ.jpg