Værdier/Menneskesyn

Ordentlighed
Mening
Mestring
Mod

Hos Bo&Jobuddannelsen lægger vi vægt på at rammerne og arbejdet opleves meningsfuldt af de unge såvel som af personale. At være ordentlige i samarbejdet med de unge, i personalegruppen og i forhold til vores samarbejdspartnere.

Mestring af det daglige arbejde og det sociale liv giver overskud og mod på nye udfordringer. Også modet til at sige til og fra.

Vores menneskesyn bygger på, at den enkeltes integritet er ukrænkelig fx i form af respekt for personens følelser, tanker og ideer.

Bo&Jobuddannelsen er som selvejende institution tilknyttet foreningen Jysk Børneforsorg/Fredehjem og bygger sit virke på foreningens overordnede formålsbestemmelse, nemlig som en del af folkekirkens diakoni at udøve pædagogisk og støttende arbejde for svagtstillede, overvejende blandt børn og unge.

+ 0
Elever har vi hjulpet

Gode relationer

Hos Bo&Jobuddannelsen arbejder vi ud fra værdier som medmenneskelighed, respekt, ydmyghed og synet på et hvert menneskes eksistens som værdifuld og vigtig.

Vi lægger stor vægt på, at respektere ethvert menneskes ret til udvikling og udfoldelse, på de præmisser og med de vilkår som livet nu engang har tildelt. Dette sætter i praksis store krav til, at vi som mennesker og fagfolk, er i stand til at indgå i respektfulde og ligeværdige relationer, med de mennesker vi har/får berøring med.

Vi tror på at menneskets tilstedeværelse, deltagelse og medbestemmelse i eget liv, skaber udvikling og grundlag for et værdigt liv.

I vores daglige virke handler dette om, at bevare fokus på den gode relation, anerkendelse af de forskellige personlige, sociale og ressourcemæssige livsbetingelser samt respekten for den enkeltes livssyn og ønsker for fremtiden.