Udslusning og efterværn

Vi har bred erfaring med bosætning af unge

3 år hos Bo og Jobuddannelsen

Indskrivningen på Bo og Jobuddannelsen har for de flestes vedkommende en varighed på ca. 3 år. Arbejdsevnen er afklaret og beskrevet, og kan sammen med andre relevante udredninger, danne grundlag for anden fremtidig forsørgelse end uddannelseshjælp.

Vi har vejledt den unge til et medlemskab af én eller flere boligforeninger, i den by de ønsker at bosætte sig i. Når tidspunktet for udflytning kendes, hjælper vi den unge med at få den rigtige bolig, og får budgetkontoen tilrettet til de nye forhold.

For de unge, der flytter til andre kommuner, tager vi kontakt til de konkrete sagsbehandlere i den pågældende kommune. Vi overgiver så meget information som muligt, for at ”bane vejen” for den unge.

For de unge der bosætter sig i Horsens, har vi måske kendskab til en virksomhed, der vil ansætte vedkommende, og hjælper den unge i samarbejdet med arbejdsgiver og kommunale jobkonsulenter.

For de unge der evt. udflytter inden erhvervsafklaringen er afsluttet, kan der laves særlig aftale om fortsat tilknytning af erhvervskonsulent sammen med efterværn i egen bolig.

Information om efterværn

Tilbud

Vi tilbyder hjemmevejledning og socialt netværk til unge der tilhører målgruppen, og bor i egne bolig i Horsens.

Vejledningen i egen bolig en individuel tilpasset den enkelte. Nogle har brug for støtte og vejledning til praktisk husførelse, nogle har brug for hjælp til økonomi, papirerne fra myndighederne, nogle skal ledsages til møder på kommunen, lægebesøg, tandlæge o.lign.

Nogle har et relativt godt netværk, så weekender og ferier bruges sammen med forældre og anden familie. Andre har et spinkelt netværk eller slet intet.

Vi tilbyder bl.a. fællesspisning, klubaftner, cafébesøg, bowlingture, udflugter, weekendturer og andet de unge gerne vil have os til at planlægge sammen med dem.

Information

Vi er meget fleksible i et aftalt vejledningsforløb. Vi kan hurtig ”skrue” op og ned i forhold til behov og ønsker. Hvis en ung er i en periode, hvor der er meget andet på programmet, gør vi besøgene kortere, og sikrer os blot at vedkommende har det godt. Hvis der bliver øget behov i en periode, kan vi tilbyde flere besøg. Vi har et eksempel med et dødsfald i nærmeste familie, hvor der i en periode var daglige besøg og ledsagelse i forbindelse med begravelse.

Den store fleksibilitet forudsætter, at de unge kender og er trygge ved flere vejledere. Det sker bl.a. gennem de sociale aktiviteter, som ”udbydes” af forskellige medarbejdere.

Den helhedsorienterede indsats og respekten for, at der i et hvert menneske findes en ressource, gør udtrykket ”efter behov” til en integreret del af tilbuddet.