Erhvervsafklaring

hvad er erhvervsafklaring?

Til projektet er tilknyttet en erhvervskonsulent, som forestår afklaringsforløbene og skaber og vedligeholder netværket af samarbejdende virksomheder.

Gennem praktikker i erhvervsvirksomheder, afklares den unges ressourcer i forhold til arbejdsevne.

Der afklares på fag, på relevante opgaver og på timetal.

Vi skriver opfølgninger hvert kvartal, og en større status hvert halve år, som kan indskrives i den unges sag. Vi inviterer, sammen med den unge, til et opfølgningsmøde efter det halvårlige statusnotat.

Vi samarbejder med sagsbehandler og laver gerne uddybende beskrivelser, som kan ligge til grund for afklaring af den unges fremtidige forsørgelse.

Vi råder over to bofællesskaber

Gennem praktikker i erhvervsvirksomheder, skoleforløb eller en kombination af disse, afklares den unges ressourcer i forhold til arbejdsevne og muligheder if. til uddannelse. Der afklares på fag, på relevante opgaver og på timetal. Vi støtter under hele forløbet op om den unge, bidrager if. til planlægning, opfølgning og dokumentation, med fokus på det videre forløb.

Nogle unge har et realistisk syn på egne evner og begrænsninger, og her handler afklaringen måske mest om at finde det rette match på arbejdsmarkedet og derefter give den unge mulighed for at “tillære” et fag, gennem et længerevarende optræningsforløb.

Den unge tilegner sig hurtigt en identitet som ligeværdig medarbejder i virksomheden.

Andre unge mener, at hvis bare det rigtige arbejde og de rigtige kollegaer stiller sig til rådighed, så kan de arbejde på samme niveau som øvrige medarbejdere. De ved ret præcist, hvad de skal “uddannes” til, og har forventninger de ikke helt kan leve op til.

I et samarbejde mellem praktikværter, pædagogerne i bofællesskaberne og erhvervskonsulenten, får den unge langsomt opbygget et realistisk syn på egne evner, uden at miste sin status.

Identiteten kommer til at handle om alt det de kan, hvilket dagligt “foldes ud ” for dem, og det de ikke kan træder i baggrunden.

En anden gruppe unge, er de der umiddelbart har en større arbejdsevne, end de selv mener.

Her går afklaringen ofte på, at tage udgangspunkt i den unges selvforståelse, og langsomt sandsynliggøre for den unge, at hun/han besidder flere ressourcer. Der skal også ofte lægebesøg til, for at afkræfte eks. et dårligt knæ, ondt i ryggen eller andre somatiske symptomer.

I et tæt samarbejde mellem erhvervskonsulent og pædagogerne, bliver der snakket med den unge om, hvilke evner man ser i fritiden, som måske kunne overføres og anvendes på arbejde.

Den unges identitet flytter sig fra “jeg kan ikke holde til at arbejde” til ” de har brug for mig på mit arbejde.

De unge kan gives mulighed for at deltage i kompenserende specialundervisning, forberedende voksen undervisning (FVU) i dansk, matematik og engelsk, såfremt dette bevilliges af sagsbehandler.

Arbejdsevnen og det faglige niveau skolemæssigt, bliver hele tiden beskrevet med udgangspunkt i den enkelte unge, den helhedsorienterede indsats og den hele tilværelse.

Arbejdstiden og kompleksiteten af arbejde, skal tilpasses den hverdag der bliver realistisk, når den unge skal bo i egen bolig. Der skal være plads til indkøb, madlavning, andre huslige opgaver og fritid med sociale relationer.

Vi skriver opfølgninger hvert kvartal, og en større status hvert halve år, som kan indskrives i den unges sag. Vi inviterer, sammen med den unge, til et opfølgningsmøde efter det halvårlige statusnotat.