STUjob

Generelt

STUjob er et 3-årigt STU-forløb for unge, der ønsker og har behov for et målrettet uddannelsesforløb, som sigter mod en fremtid på arbejdsmarkedet. Forløbet vil have fokus på personlig udvikling og tilegnelse af sociale- og faglige kompetencer, som skal styrke den unges muligheder for at begå sig i samfundet og varetage et job, evt. på særlige vilkår. I STUjob arbejdes der derfor målrettet med opkvalificering og afklaring af elevernes arbejdsevne således, at elevens skånehensyn og funktionsniveau tydeligt fremgår af de beskrivelser, der udarbejdes undervejs i forløbet. Målet er, at de unge via STUjob opnår så mange faglige kompetencer indenfor en given branche, at de efter endt forløb kan bestride flest mulige arbejdsopgaver i en virksomhed og dermed være attraktive medarbejdere.
DSC06335

STUJob tilbyder følgende erhvervslinjer:

• ejendomsservice
• køkken
• butik (dagligvare handel)

Der udarbejdes i samarbejde med dig og din UU-vejleder en individuel uddannelsesplan for dit forløb. Her beskrives hvilke arbejdsområder du kommer til at uddanne dig indenfor.

Eleven kan bo i egen bolig eller være hjemmeboende. Elever der er fyldt 18 år, vil kunne tilbydes et værelse i Bo&Jobuddannelsens bofællesskab på §85 iht. Lov om social service.

For elever boende i Bo&Jobuddannelsens bofællesskaber, er hverdagen bygget op omkring en helhedsorienteret indsats med botræning, socialtræning og den erhvervsrettede indsats og støtte. Med en helhedsorienteret indsats, styrkes den enkeltes evne til at klare hverdagen på egen hånd og deltage på skole/arbejdsmarkedet.

Samtidig vil man have et socialt netværk tæt på og muligheden for et indholdsrigt fritidsliv.

STUjob tilbyder også:

• Et 3-årigt STU-forløb for unge, der ønsker/har behov for et målrettet
uddannelsesforløb, som sigter mod en fremtid på arbejdsmarkedet.
• Individuelt tilrettelagte STU forløb hvor undervisningen primært vil foregå
i individuelle praktikker hos eksterne virksomheder
• Et forløb med fokus på personlig udvikling og tilegnelse af sociale-
og faglige kompetencer
• En tæt kontakt mellem STU-vejleder, eleven og virksomheden.
• STU-forløb med afsluttende kompetencebevis.
• En uddannelse med skemalagte aktiviteter minimum 21 timer om ugen
45 uger om året.
• Mulighed for løbende optag/indskrivninger
• Mulighed for en helhedsorienteret løsning med botilbud i bofællesskab
under Bo&Jobuddannelsen fra det fyldte 18 år